🔹خلق تایپوگرافی و برند اسم خاص برای اولین بار در ایران
🔹توسط سعید ادریسی | طراح گرافیک
🔹مدیر وبسایت پی اس کرل | @saeededrisi

www.esmekhas.ir