پوستر های طراحی شده برای شرکت در دومین جشنواره ادبی هنری شاهچراغ(ع)
طراح: سعید ادریسی © 1394
لطفا نظرات خود را راجع به پوستر ها بیان کنید.
با تشکر